Flexibel vakuumsug med precision

TrailerVAC™ SDW-3,5T är den smidiga och mobila vakuumsugen som enkelt kan kopplas på en pickup och manövreras av en person. Vakuum och det tandade munstycket gör det möjligt att, med lätt hand och precision, gräva och samla upp material utan att skada kablar eller annat känsligt material. För en bättre arbetsmiljö och färre kabelbrott.

Kontakta oss

Gräv där du står. Enkelt och exakt.

TrailerVAC™ SDW-3,5T har ett tandat munstycke och vakuum 500mbar. Metoden gör att jord, grus och sten frigörs, för att sedan sugas upp via den kopplade slangen. Det här innebär att du gräver utan tryckbelastning – vilket undviker skador på underliggande material och kablar, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Med TrailerVAC™ SDW-3,5T undviker du stora grävhål, överblivna massor och onödiga skador.

FAKTA

Precision

Grunt grävda kablar som inte får skadas är ett vanligt problem vid grävning. Med TrailerVAC™ SDW-3,5T kommer du nära intill aktuell plats och kan enkelt gräva och samla upp materialet. Det handhållna munstycket gör det möjligt att upptäcka kablage i tid, innan kostsamma kabelbrott uppstår. Det kraftfulla sugaggregat kan hantera partiklar upp till 60 mm i diameter. Allt material samlas i tanken som töms med tyngdbalanserad tippning.

Bättre arbetsmiljö

Dieseldrivna TrailerVAC™ SDW-3,5T kan med sin lätta vikt på 3,5 ton enkelt kopplas på en pickup och skötas av en person. Tänk bort spett, grävare och onda ryggar. Den tyngdavlastade slangen med ett kraftigt munstycke manövreras enkelt och behöver inget tryck för grävning. Slang och munstycke kan även släppas under arbetet, för att enkelt greppas igen.

Spara tid och pengar

TrailerVAC™ SDW-3,5T kan med sin kapacitet och effektivitet fungera som enda metod vid grävning och bortforsling av material, vid exempelvis byte av kabelskåp och markberedning innan byggnation. Investera i maskinparken eller hyr via DISAB Rental och halvera såväl arbetstid som personalstyrka i kommande projekt.

Skapad av DISAB

TrailerVAC™ SDW-3,5T är framtagen av DISAB – ett ledande tillverkningsföretag för mobila, semi-mobila och stationära vakuumsystem. Med innovativa lösningar hjälper vi våra kunder inom industri- och byggsektorn att suga upp, transportera eller återvinna löst material. Läs mer på disab.com.